Vase Nereides

Vase Nereides

Galerie Ibu

2019
Détail de la pièce
Vase Espíritu

Vase Espíritu

Galerie Ibu

2015
Détail de la pièce
Vase Josep

Vase Josep

Galerie Ibu

2015
Détail de la pièce
Vase Flambeau

Vase Flambeau

Studio Eric Schmitt

2014
Détail de la pièce
Vase Tulipe

Vase Tulipe

Studio Eric Schmitt

2013
Détail de la pièce
Vases Uniques

Vases Uniques

Galerie Ibu

2013
Détail de la pièce
Vase Cercles

Vase Cercles

Studio Eric Schmitt

2012
Détail de la pièce
Vase Bar

Vase Bar

Studio Eric Schmitt

2011
Détail de la pièce
Vase Spina

Vase Spina

Studio Eric Schmitt

2011
Détail de la pièce
Vase Bracelet

Vase Bracelet

Studio Eric Schmitt, Galerie Ibu, Galerie Valerie Goodman, Galerie Willer

2010
Détail de la pièce
Vase Hill

Vase Hill

Studio Eric Schmitt, Galerie Ibu, Galerie Valerie Goodman, Galerie Willer

2010
Détail de la pièce
Vase-bougie Svicka

Vase-bougie Svicka

2009
Détail de la pièce
Vase Bohême

Vase Bohême

Studio Eric Schmitt, Galerie Ibu, Galerie Valerie Goodman

2006
Détail de la pièce
Vase Coupe

Vase Coupe

Maison Liaigre

2006
Détail de la pièce
Vase Round Cross

Vase Round Cross

Ralph Pucci International

2006
Détail de la pièce
Vase Seau

Vase Seau

Maison Liaigre

2006
Détail de la pièce
Vase Square Cross

Vase Square Cross

Studio Eric Schmitt

2006
Détail de la pièce
Vase Bijou bas

Vase Bijou bas

Studio Eric Schmitt

2004
Détail de la pièce
Vase Bijou Haut

Vase Bijou Haut

Studio Eric Schmitt

2004
Détail de la pièce